Energielabel C kantoren

Per 1 januari 2023 moet elk kantoor groter dan 100 m2 minimaal energielabel C hebben. Dit betekent een Energie-Index van 1,3 of beter. Voldoet het pand dan niet aan de eisen, dan mag u het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.
Het bevoegd gezag treedt als handhaver op bij overtreding van de Energielabel C- verplichting. Het bevoegd gezag is meestal de gemeente waar het kantoorgebouw is gevestigd. De verplichting geldt niet als:
de kantoorruimte wordt gebruikt als nevenfunctie;
de oppervlakte van de kantoorruimte <50% is van de totale oppervlakte van het
gebouw;
het gaat om monumenten (Rijk/provincie/gemeente), met uitzondering van
beschermde stads- en dorpsgezichten;
het gaat om panden die binnen 2 jaar worden gesloopt, getransformeerd, of
onteigend.

Energiebesparings verkenner Kantoren
Met de Energiebesparings verkenner Kantoren (https://energieslag.rvo.nl/news/view/51138486/snel-inzicht-inbesparingsopties-met-de-energiebesparingsverkenner-kantoren) krijgt u een indicatie van hoe u aan de Energielabel C-verplichting kunt voldoen. De verkenner geeft u inzicht in de investeringskosten, de jaarlijkse besparing op energiekosten en de terugverdientijd. 2 Ook ziet u het milieueffect, uitgedrukt in CO2-reductie per m. Deze Energiebesparingsverkenner Kantoren is een exe-bestand en werkt alleen
goed op een Windows-computer.

Check uw energielabel
Wilt u weten welk energielabel uw kantoor nu heeft? Doe dan de check op de website EP-online (https://ep-online.nl). Heeft u nog geen energielabel voor uw kantoor, lees dan hieronder hoe u dit alsnog aanvraagt.
Uw kantoor heeft energielabel A t/m C. Met een energielabel van A, B of C voldoet uw kantoor aan de norm voor 2023. De rijksoverheid streeft echter naar een energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Ook voor bestaande bouw. Momenteel bestaan er verschillende financiële regelingen die u daarbij ondersteunen. Met het oog op de toekomst is het verstandig om alvast energiebesparende maatregelen te onderzoeken. Uw kantoor heeft een energielabel D t/m G Kantoren met een label D t/m G kunnen soms zonder bouwkundige ingrepen energielabel C halen. Kies een natuurlijk moment om de energiebesparende maatregelen door te voeren. U kunt hiervoor een maatwerkadvies (/onderwerpen/duurzaamondernemen/gebouwen/hulpmiddelen-tools-en-inspiratie-gebouwen/
maatwerkadvies-utiliteitsbouw) inwinnen bij een erkend energieadviseur. Misschien kan uw pand met weinig ingrepen zelfs direct de stap maken naar energielabel A of B? De rijksoverheid streeft naar een
energieneutrale gebouwde omgeving in 2050. Uw pand heeft geen label met de Energiebesparingsverkenner Kantoren (https://energieslag.rvo.nl/news/view/51138486/snel-inzicht-inbesparingsopties-met-de-energiebesparingsverkenner-kantoren) kunt u de verschillende energiebesparende mogelijkheden afwegen en zien welke maatregelen u kunt nemen. Ook kunt u advies inwinnen bij een energieadviseur die kan inschatten hoe energiezuinig uw gebouw is. Denkt uw adviseur dat uw pand energiezuinig is (A t/m C)? Dan kan die een labelberekening maken. Heeft u label A t/m C? Dan registreert de adviseur uw label en meldt hij uw pand af.


Bekijk ook deze nieuwsberichten